รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มคนไข้อาการหนักมาก 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย รวมทั้งได้ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในประเทศไทยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนไข้วัววิด-19 ที่ประเทศของตัวเอง พร้อมจัดเตรียมแบ่งให้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาแพทย์ รวมทั้ง โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรูปทรงที่เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมใช้รักษาลักษณะของคนไข้วัววิด-19 ในประเทศไทยอย่างเต็มที่

โมโนโคลนอลแอนติบอดี คืออะไร
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่ว่าเป็นแอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ดีไซน์มาให้มีความจำเพาะต่อความอยากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาวัววิด-19 ใช้กรรมวิธีฉีดไปสู่ร่างกาย มีทั้งยังแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้ไหม?
ปัจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอล 2 ชนิด คือ แอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขพันธุกรรมให้มีระบบภูมิต้านทานอย่างมนุษย์ รวมทั้งแอนติบอดีที่สกัดจากผู้ที่หายป่วยจากโรควัววิด-19 เมื่อไปสู่ร่างกายจะทำให้เชื้อไวรัสอ่อนแรงลง รวมทั้งยั้งการรับเชื้อภายในร่างกายคนไข้ลงได้

สมรรถนะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของคนไข้ ลดช่วงเวลาการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการตายได้จำต้องให้เร็วตั้งแต่ช่วงแรกสำหรับการเจ็บไข้

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญรุ่งเรือง ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงมือณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความร้ายแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ช่วงแรกๆจะช่วยทำให้กลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการพัฒนาเป็นกลุ่มคนไข้อาการหนัก นับว่าเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับการรักษาตอนนี้ แต่ว่ามีข้อจำกัดคือ ราคายาค่อนข้างสูง ถ้าเกิดในอนาคตมีการนำเข้าก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะว่าช่วยลดอัตราการตายได้ดิบได้ดี

คนใดที่เหมาะกับการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะกับการใช้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงจะมีลักษณะอาการรุนแรง คนสูงอายุรวมทั้งผู้มีโรคประจำตัว ยกตัวอย่างเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ฯลฯ

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการใช้ รวมทั้งสมรรถนะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปัจจุบันนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการศึกษาในมนุษย์ถึงการทำหน้าที่แทนติดเชื้อจากสายพันธุ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่น เบตา แอลฟา แกมมา รวมทั้งเดลตา รวมทั้งยังเป็นยาที่ควรมีการใช้ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.